ZUS jest instytucją zajmującą się ubezpieczaniem osób, prowadzących działalność gospodarczą oraz pracujących na podstawie umów o pracę i cywilnoprawnych (niektórych przypadkach). Aby zacząć opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS, należy zgłosić się jako płatnik. Obowiązek ten leży zawsze po stronie pracodawcy. W zależności od opłacanych przez pracowników ubezpieczeń musi on złożyć inne dokumenty.

ZZA – jest to zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych. Składane jest ono przez tych przedsiębiorców oraz za osoby pracujące, które odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne z innych źródeł, takich jak umowa o pracę czy prowadzona działalność.

ZUA – jest zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Składają go przedsiębiorcy odprowadzający składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy za pracowników, pracujących na podstawie umów o pracę i cywilnoprawnych, gdy jest to ich firma macierzysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *