Wiele ciekawych informacji o firmowej księgowości znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ!

Pierwotnie podatnik podatku VAT miał prawo doręczyć deklarację VAT do urzędu skarbowego wysyłając ją zarówno pocztą tradycyjną, jak i w formie elektronicznej. Od 1 stycznia 2018 roku jego możliwości zostały znacznie ograniczone, gdyż od tego czasu możliwa jest tylko elektroniczna wysyłka deklaracji VAT. Dotyczy to również deklaracji VAT-EU oraz VAT-27.
Zmiana ta obowiązuje wszystkich podatników VAT bez wyjątku!

Co ważne już od początku 2017 roku część podatników została zobligowania do wypełniania tego obowiązku online. Należą do nich podatnicy, którzy:
-zostali zobligowani do rejestracji jako podatnicy VAT-EU,
-są dostawcami towarów lub świadczą usługi, których  podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ustawy 1 pkt 7, 8,
-zostali zobligowani do rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ustawie z dnia 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź w ustawie z dnia 15. lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obecnie obowiązują jednak już inne zasady.  Wraz z wejściem w życie 1 października 2020 roku nowej struktury pliku JPK*, wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani są do składania co miesiąc struktury JPK_V7. Zgodnie z nowym obowiązkiem nie składa się już deklaracji VAT7/VAT7K, lecz plik JPK_V7, który zastąpił dotychczas składane deklaracje VAT i pliki JPK_VAT.

*JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc lub na żądanie organu skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *