Pojęcie: księgowość przez niejednego przedsiębiorcę jest mylone z takimi sformułowaniami jak: rachunkowość, kalkulacja czy sprawozdawczość. Frazy te łączy wiele cech, ale na ogół oznaczają co innego.

Czym więcej jest księgowość?

Księgowość jest to forma udokumentowania zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w działalności gospodarczej i jest zaprezentowana w ujęciu pieniężnym. Została opracowana, aby móc ustalić wysokość zobowiązania podatkowe, z którego podatnicy są zobowiązani się rozliczać. Sposób w jaki przedsiębiorcy będą się rozliczać, należy określić w momencie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Księgowość zalicza się do podstawowego elementu w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Ustawa o Rachunkowości przewiduje różne metody jej prowadzenia. Nie każda działalność gospodarcza może tego wyboru dokonać. Niektóre firmy już z góry maja narzucone prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zależy to od rodzaju działalności . Z uproszczonych form księgowości można skorzystać jeśli działalność spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 1,2 mln euro. Natomiast jeśli przekroczymy tą kwotę, bodź nasza działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością jesteśmy zobowiązani do stosowania pełnej księgowości.

W skład księgowości uproszczonej wchodzą: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, księga przychodów i rozchodów. W pełna księgowość wchodzą księgi handlowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *