Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania dochodu przedsiębiorcy. Podatnik w tym przypadku podlega stawce 19%, która obejmuje dochody firmy.

Z takiej formy obliczania należności finansowych skorzystać mogą podmioty, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Szczególnie taki sposób ewidencji opłaca się przedsiębiorcom, których roczny dochód nie jest niższy niż 100 tysięcy złotych, nie dokonuje się rozliczenia dochodu z współmałżonkiem oraz nie korzysta z ulg np. prorodzinnej.

Czynny podatnik, który chce skorzystać z takiej formy opodatkowania powinien rozważyć przede wszystkim sytuację rodzinną oraz materialną. Jeżeli przedsiębiorstwo osiąga wysokie dochody z działalności i dodatkowo nie przysługują mu ulgi do odliczenia podatku, to podatek liniowy może być bardzo opłacalny. W przeciwnym razie bardziej polecanym sposobem obliczania podatków może być rozliczanie się na zasadach ogólnych.

Do zalet podatku liniowego zaliczyć można stałą stawkę, łatwość wyliczenia oraz brak konieczności opłacania należności finansowej w sytuacji, gdy jednostka gospodarcza nie osiąga przychodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *