Sprawdź również: AKREDYTYWA!

Dywidenda to termin obowiązujący w spółkach kapitałowych, oznaczający część zysku netto opodatkowaną już podatkiem dochodowym. Zysk ten przeznaczony jest dla wspólników bądź akcjonariuszy (pamiętajmy, że spółka kapitałowa to spółka z o.o., bądź akcyjna).

Dywidenda wypłacana jest w formie pieniężnej, ale nie tylko! Może również zostać wypłacona w postaci innych aktywów, które podmiot posiada.

Są pewne warunki, które spełnione być muszą, by dywidenda mogła zostać wypłacona:
– rok obrotowy musi być zakończony,
– sporządzone sprawozdanie (czasem również zatwierdzone przez biegłego rewidenta),
– sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez walne zgromadzenie (zgromadzenie wspólników),
– podjęta decyzja o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *