Amortyzacja to systematyczne odpisywanie umówionej kwoty w koszta firmy, aż do całkowitego zużycia określonego środka trwałego. Dokonywanie zapisów w zakresie podatkowym może być dla podatnika bardzo opłacalną formą oszczędzania pieniędzy.

Wyróżnić można trzy metody, w jakich przedsiębiorca dokonywać będzie ewidencji – liniową, degresywną lub naturalną.

  • W pierwszym przypadku podatnik zakłada, że zużywanie się środka trwałego będzie równomierne przez cały okres jego odczytywania, więc wówczas odpisu ustalane są zgodnie ze stawkami, jakie zawarte są w załączniku ustawy o PIT oraz CIT. Przedsiębiorca, aby wyliczyć koszt amortyzacji ma wartość danego przedmiotu pomnożyć przez ustaloną procentową stawkę – otrzymany wynik wynosi roczną kwotę.
  • Metoda liniowa indywidualna jest korzystnym rozwiązaniem, w przypadku kiedy nabyte środki są używane lub ulepszone, a w takiej sytuacji poszczególne kategorie przedmiotu posiadają minimalne okresy amortyzacji. Zaliczyć można klasyfikację z podziałem na grupy po 24,36 lub 60 miesięcy, 30 miesięcy dla środków transportu oraz 10 lub 40 lat dla budynków niemieszkalnych.
  • Ostatnim rozwiązaniem jest sposób oparty na metodzie degresywnej – środki trwałe muszą być maszynami i urządzeniami, które przypisane są do określonej kategorii. Ten sposób ewidencji jest często wybierany przez podatników, ponieważ wartość amortyzacji zmienia się ze względu na spadek wydajności środka trwałego wraz z czasem jego użytkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *