W Polsce przedsiębiorcy często mogą zdecydować czy będą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, czy też zdecydują się na zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zdarzają się bowiem sytuację iż mimo możliwości skorzystania ze zwolnienia znacznie lepszym rozwiązaniem okaże się uzyskanie wpisu do rejestru VAT.
Zależy to jednak przede wszystkim od od rodzaju naszych odbiorców, wysokości stawki podatku VAT jaka będzie stosowana w sprzedaży, od charakteru sprzedaży, a także od tego czy w najbliższym czasie będą planowanie inwestycje.

Kiedy warto być czynnym podatnikiem VAT?
Opłaca się to jeżeli przedsiębiorcy wykonują lub planują wykonywać czynności na rzecz innych podatników VAT bądź jeżeli osiąga duże obroty z działalności gospodarczej, gdyż mogą z tego wyniknąć bardzo korzystne sytuacje np. możliwość odliczenia podatku VAT od wystawionych faktur zakupowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *