Wśród przedsiębiorców bardzo często rodzi się niepewność odnośnie tego, czy ich dokumenty prowadzone są rzetelnie, zgodnie z przepisami, a także czy są akceptowane na mocy prawa.
Niepodpisana faktura uznawana jest za prawidłową, gdy posiada wszystkie elementy obowiązkowe narzucone przez rozporządzenie o VAT.

Dane te to:
– data wystawienia,
– kolejny numer faktury nadany w ramach jednej bądź większej ilości serii,
– imię i nazwisko bądź nazwa podatnika oraz nabywcy towarów,
– numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku,
– numer identyfikujący podatnika na rzecz podatku od towarów i usług,
– data dokonania bądź zakończenia dostawy towarów lub świadczenia usług,
– nazwa towaru lub usługi,
– liczba dostarczanych towarów bądź zakres wykonywanych usług,
– cena jednostkowa towaru lub usługi,
– kwoty upustów i obniżek jeżeli takie miały miejsce,
– wartość dostarczonych towarów lub świadczonych usług bez kwoty podatku,
– stawka podatku,
– suma wartości sprzedaży netto,
– wartość kwoty podatku od sprzedaży netto,
– kwota należności ogółem.

Przepisy nie nakładają zatem na podatnika obowiązku podpisywania faktur oraz stawiania na nich pieczątek. Jeżeli wyposażona jest w powyższe informacje wówczas będzie stanowiła podstawę do czynności podatkowych i księgowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *