Pełna księgowość stanowi ewidencje księgową, której często obawiają się przedsiębiorcy. Dlaczego? Głównym powodem tego jest fakt, że prowadzenie pełnej księgowości zobowiązuje do ścisłego przestrzegania zasad ujętych w Ustawie o Rachunkowości. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) musi w pamiętać o precyzyjnym sposobie ewidencjonowania oraz analizowania zdarzeń gospodarczych w firmie.

Istotnie należy zaznaczyć, że w ramach pełnej księgowości rejestrowane są wszelkie zdarzenia gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie.

Ten sposób księgowości obejmuje również sprawy związane z zatrudnionymi pracownikami (np. wypłata wynagrodzeń).

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:

  • dziennik,
  • konta księgi głównej,
  • konta ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald księgi głównej,
  • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Wdrożenie pełnej księgowości w firmie zobowiązuje do utworzenia specjalnych kont – syntetycznych oraz analitycznych.

Pełna księgowość daje rzeczywisty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Jak poprawić błąd w księgach rachunkowych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *