numer-nip

Czym jest numer NIP? Jak go uzyskać i kiedy należy go podać?

Czym jest numer NIP?

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oznacza dziesięciocyfrowy kod. Zakładany jest przez wszystkich podatników w Polsce, płatników i inkasentów. Istotnie należy zaznaczyć, że stanowi jedno z podstawowych źródeł umożliwiających identyfikację podatnika przez organy podatkowe.

Przedsiębiorcy zobligowani są do posługiwania się numerem NIP:

✦  w momencie składania deklaracji, zeznań podatkowych

✦ podczas dokonywania płatności

✦ na wniosek organów administracji rządowej, samorządowej, Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli

✦ na żądanie banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, stron czynności cywilno-prawnych, płatników, inkasentów.

 

Zaświadczenie o nadaniu NIP

Zaświadczenie o nadanym numerze NIP najczęściej potrzebne jest w momencie składania oferty przetargowej lub w sytuacji składania wniosku o udzielenie kredytu. W wielu przypadkach kontrahenci również proszą o podanie NIP w celu identyfikacji przedsiębiorcy.


ksiegowosc-krakow-oferta

Kto ma obowiązek posiadania NIP?

  • osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą
  • osoby prawne np. fundacje, stowarzyszenia, spółki akcyjne,
  • jednostki prawne np. spółki jawne, partnerskie, komandytowe,
  • podatników podatku od towaru i usług,
  • płatników podatków,
  • płatników składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne,
  • osoby, wykonujące działalność nieewidencjonowaną.

Jak uzyskać NIP?

Numer NIP uzyskuje się w momencie założenia działalności poprzez złożenie formularza NIP-7. Zgłoszenie identyfikdacyjne NIP-7 należy złożyć nie później niż w momencie składania pierwszej deklaracji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *