“Pasywa” to termin, z którym z pewnością ma do czynienia każdy przedsiębiorca. Jeżeli planujesz więc otworzyć własną działalność a nie spotkałeś się dotychczas z tym określeniem, koniecznie dowiedz się, co ono oznacza!

Pasywa to inaczej źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Wykorzystywane są one w bilansie przedsiębiorstwa wraz z tzw. aktywami. Pasywa podzielić można na dwie zasadnicze grupy: kapitał własny i kapitał obcy. Pierwszy z nich, odnosi się do wartości wniesionych do spółki przez jej właścicieli oraz do środków uzyskanych w trakcie działalności, będących własnością spółki. Kapitał obcy stanowią natomiast wszelkiego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu środków obcych. Są nimi np. kredyty i pożyczki.

Zestawienie pasywów znajduje się po prawej stronie bilansu przedsiębiorstwa. Są one przedstawiane w kolejności od najdłuższego do najkrótszego terminu zapadalności. Całkowita wartość pasywów równa jest w bilansie wartości aktywów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *