Faktury to jedne z najpopularniejszych dokumentów handlowych. Stanowią one dowody księgowe sprzedanych towarów, jak i usług zarówno na terenie naszego kraju, jak i za jego granicami.

Faktury występują zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Sposób jej sporządzenia zależy od danych, które dany dokument zawiera. Jeśli nie zawiera ona danych, wymaganych przez ustawę, nie będzie jej można uznać za fakturę.

Obowiązkowe elementy faktury:
-nazwa i adres zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy oraz ich numery
-miesiąc dokonania transakcji, a także data wystawienia dokumentu,
-numer faktury,
-nazwa przedmiotu transakcji,
-jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub usług,
-cena jednostkowa towaru lub usługi,
-stawka podatku,
-suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług,
-kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto,
-kwota należności ogółem.
Rodzaje faktur:
-zwykła faktura,
-faktura podatnika zwolnionego z VAT,
-faktura pro forma,
-faktura zaliczkowa,
-faktura końcowa,
-faktura korygująca,
-faktura VAT marża,
-faktura uproszczona,
-faktura VAT małego podatnika,
-faktura VAT RR.

 

Zobacz też: Paragon fiskalny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *