Termin “faktura zaliczkowa” odnosi się do dostawy, która ma zostać zrealizowana w przyszłości. Wystawiana jest przez dostawcę w celu udokumentowania rozliczenia z zapłaconej przez klienta zaliczki.

Otrzymaną zaliczkę usługodawca bardzo często przeznacza na wykonanie części konkretnego zadania. Jeżeli jego efekt będzie zgodny z założeniem, wówczas zaliczka zostaje rozliczana w jego cenie.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej określa ustawa o podatku VAT. Zakłada ona, że faktura powinna zawierać elementy takie jak: data jej wystawienia, numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, pozwalający na identyfikację faktury, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numery, datę otrzymania całości lub części zapłaty przed wydaniem towaru, lub wykonaniem usługi, otrzymaną kwotę zapłaty oraz kwotę podatku wyliczoną według wzoru.

Faktura ta powinna zostać wystawiona nie później niż do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od klienta. W przypadku, gdy faktura zaliczkowa objęła już całą zapłatę, dostawca nie powinien wystawiać już faktury końcowej.

One Reply to “Co to faktura zaliczkowa?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *