Ocenę potencjału przedsiębiorstwa można przeprowadzić w kilka minut, a niektórzy inwestorzy potrafią to zrobić nawet w kilka sekund. Wystarczy do tego jedynie odpowiednio sporządzony cash flow.

Cash flow to rachunek przepływów pieniężnych, stanowiący element sprawozdania finansowego.
Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat zawiera wiele wartości szacunkowych, takich jak rezerwy, wyceny, stawki amortyzacyjne. Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia natomiast rzeczywiste przepływy pieniężne, dzięki temu stanowi doskonałe źródło informacji o potencjale finansowym przedsiębiorstwa.

Cash flow przeprowadza się na podstawie metody pośredniej i bezpośredniej.

Metoda bezpośrednia – zestawia grupy wpływów i wydatków, dzięki czemu przedstawia rzetelne informacje o zdarzeniach gospodarczych zaistniałych w przedsiębiorstwie.

Metoda pośrednia – określa zysk netto jako pozycję wyjściową. Kolejno względem niej ustalane są korekty kosztów w celu ukazania przejrzystej kondycji przedsiębiorstwa pod względem finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *