rachunkowość zarządcza Budżetowanie to jedno z narzędzi rachunkowości zarządczej. Polega na planowaniu, tworzeniu i zatwierdzaniu budżetu, następnie kontroli jego wykonania.

Do funkcji budżetowania w firmach należy:

 • uwidacznianie wariantów wyboru, poprzez co ułatwia lokowanie zasobów,
 • umożliwianie poznania szans i zagrożeń planowanych zdarzeń gospodarczych,
 • umożliwianie kontrolę nad efektywnością działań,
 • przewidywanie efektów działań,

 

Budżetowanie przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści. Są nimi:

 • dostarczanie informacji, potrzebnych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,
 • optymalizacja kosztów,
 • ujawnianie rezerw zasobów,
 • racjonalizacja i rozdysponowanie posiadanych zasobów,
 • bieżący monitoring rozwoju,
 • ocena realizacji zamierzonych celów,
 • szybka diagnostyka problemów,
 • usprawnienie zarządzania,
 • motywowanie do działania,
 • bieżąca weryfikacja prawidłowości założeń budżetowych.

Warto wiedzieć więcej o zarządzaniu finansami i badaniu stanu finansowego. Tutaj dowiesz się więcej o analizie finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *