W 2018 roku weszła w życie ustawa dotycząca podatku dochodowego. O jakich zmianach mowa? Jedną ze zmian jest uchylenie obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego faktu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Do tej pory było tak, że obowiązek złożenia pisemnego zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów mieli podatnicy, którzy:
– zaczynają prowadzić biznes i wybrali formę opodatkowania zobowiązującą do prowadzenia KPIR
– prowadzili inną formę opodatkowania, ale zdecydowali na zmianę na KPIR;

Obowiązek ten dotyczył także działalności prowadzonych w formie spółki cywilnej lub jawnej założonych przez osoby fizyczne lub też prowadzonych w formie spółki partnerskiej.

Przepisy podatkowe dotyczące zawiadamiania o prowadzeniu KPiR, z dniem 1 stycznia 2018 roku zostały uchylone.
Celem zmian jest ograniczenie procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *