Sprzedaż bezrachunkowa

Sprzedaż bezrachunkowa to rodzaj transakcji, która jest wykonywana, gdy przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. To zwolnienie dotyczy osób, które pomimo świadczenia usług lub […]

Zawieszanie działalności firmy

Niektórzy właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decydują się na zawieszenie działalności. Nie zawsze podmiot gospodarczy, który nie przynosi zysków musi zostać zlikwidowany. Zgodnie z Ustawą […]

Opłata depozytowa

Czym jest opłata depozytowa? Kto jest zobowiązany do uiszczenia opłaty depozytowej? Nowelizacja przepisów wprowadziła zasady, których celem jest ograniczenie ilości produkowanych odpadów oraz zwiększenie ilości […]

Czym jest inwentaryzacja?

Przepisy prawa zobowiązują przedsiębiorców do przeprowadzania inwentaryzacji, której celem jest ustalenie materialnych oraz finansowych składników firmy. Czym jest inwentaryzacja? Jakie są rodzaje inwentaryzacji? Na początek […]