Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Może być ona dopełniona przez pracownika lub pracodawcę.
Okresy wypowiedzenia są zależne od czasu pracy oraz rodzaju umowy.

Umowa na czas określony i nieokreślony:
– 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony na czas krótszy niż 6 miesięcy
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Umowa zawarta na czas próbny:
– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Czy możliwe jest wycofanie złożonego już wypowiedzenia o pracę? Odpowiedź brzmi tak. Zależy to jednak od tego, czy druga strona wyrazi na to zgodę. Decyzja ta zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli.

Istnieje sytuacja, w której wypowiedzenie jest anulowane z mocy prawa. Dzieje się tak w czasie, kiedy pracownica w okresie wypowiedzenia, dowie się, że jest w ciąży. Wynika to z art. 177 ustawy z dnia 26 VI 1974 r. Kodeksu pracy, która stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *