Analiza finansowa jest jednym z znaczących elementów analizy ekonomicznej, która stanowi podstawę analizy działalności gospodarczej. Celem jej sporządzania jest uzyskanie informacji o wynikach oraz sytuacji finansowej firmy. Są one niezbędne w realizowaniu procesu zarządzania, gdyż to w właśnie one są podstawą wydawania decyzji, dotyczących działania przedsiębiorstwa. Informacje dostarczone dzięki takiej analizie, są też ważne także dla użytkowników zewnętrznych czyli np. kredytodawców, inwestorów czy audytorów.

Analiza finansowa obejmuje:

  • Analizę sprawozdań finansowych,
  • Ustalenie i ocena przepływów finansowych,
  • Analiza czynników wpływających na kształtowanie się wyniku finansowego,
  • Ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (płynność, zadłużenie, aktywność, obrotowość, efektywność itp.).

Źródłami danych potrzebnych do sporządzenia analizy finansowej są wszystkie materiały ewidencyjne (dane księgowe, wyniki z poprzednich analiz, kalkulacje) oraz inne materiały, takie jak protokoły zarządu czy protokoły po kontrolne.

Analizę finansową można podzielić na:
1. analizę wstępną,
2. analizę wskaźnikową,
3. analizę mierników syntetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *