Akredytywa jest formą rozliczeń krajowych i zagranicznych. Jest stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu, szczególnie w transakcjach “zwiększonego ryzyka”.

Polega na wyodrębnieniu przez bank, w związku z wnioskiem dłużnika, określonej kwoty z jego środków na rzecz wierzyciela w celu dokonania zapłaty. Dokument określający warunki tych rozliczeń zwany jest także listem kredytowym. Z akredytywy płynie wiele korzyści. Chroni ona eksportera przed ryzykiem handlowym transakcji zabezpieczając płatność za dostawę oraz importera, który nie dokonuje zapłaty do momentu ustalonego w akredytywie.

Akredytywa jest głównie wykorzystywana i ceniona w przypadku handlu pomiędzy kontrahentami, którzy nie mają do siebie zaufania.

Wyróżnia się wiele rodzajów akredytyw ze względu na przyjęte kryteria:

  • ze względu na charakter zobowiązania banku importera wyróżnia się akredytywy: odwołalną, nieodwołalną, gotówkową, dyskontową, akceptacyjną, gwarancyjną,
  • ze względu na uprawnienia beneficjenta wyróżnia się akredytywy: przenośną, nieprzenośną,
  • ze względu na rolę banku beneficjenta wyróżnia się akredytywy: potwierdzoną, awizowaną, negocjacyjną,
  • ze względu na kwestie techniczno-finansowe wyróżnia się akredytywy: pokrytą z dołu, pokrytą z góry, rembursową,
  • wyróżnia się także akredytywy specjalne: w formie listu kredytowego, odnawialną, zabezpieczającą, zaliczkową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *