Tag: podatek

 

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja to systematyczne odpisywanie umówionej kwoty w koszta firmy, aż do całkowitego zużycia określonego środka trwałego. Dokonywanie zapisów w zakresie podatkowym może być dla podatnika bardzo opłacalną formą oszczędzania pieniędzy.

Wyróżnić można trzy metody, w jakich przedsiębiorca dokonywać będzie ewidencji – liniową, degresywną lub naturalną.

  • W pierwszym przypadku podatnik zakłada, że zużywanie się środka trwałego będzie równomierne przez cały okres jego odczytywania, więc wówczas odpisu ustalane są zgodnie ze stawkami, jakie zawarte są w załączniku ustawy o PIT oraz CIT. Przedsiębiorca, aby wyliczyć koszt amortyzacji ma wartość danego przedmiotu pomnożyć przez ustaloną procentową stawkę – otrzymany wynik wynosi roczną kwotę.
  • Metoda liniowa indywidualna jest korzystnym rozwiązaniem, w przypadku kiedy nabyte środki są używane lub ulepszone, a w takiej sytuacji poszczególne kategorie przedmiotu posiadają minimalne okresy amortyzacji. Zaliczyć można klasyfikację z podziałem na grupy po 24,36 lub 60 miesięcy, 30 miesięcy dla środków transportu oraz 10 lub 40 lat dla budynków niemieszkalnych.
  • Ostatnim rozwiązaniem jest sposób oparty na metodzie degresywnej – środki trwałe muszą być maszynami i urządzeniami, które przypisane są do określonej kategorii. Ten sposób ewidencji jest często wybierany przez podatników, ponieważ wartość amortyzacji zmienia się ze względu na spadek wydajności środka trwałego wraz z czasem jego użytkowania.

Jak złożyć deklaracje podatkowe przez internet?

Formularze online czy moduły finansowo-księgowe to najszybsze metody, dzięki którym wypełnimy deklaracje drogą elektroniczną. Z każdym rokiem coraz większa liczba podatników decyduje się na wypełnienie deklaracji przez Internet. Bez konieczności stania w kolejce, czy wychodzenia z domu, można w łatwy sposób rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Ponadto podatnicy on-line cenią w tym sposobie przede wszystkim oszczędność czasu i brak błędów, ponieważ program czuwa nad poprawnością wpisywanych danych.

Deklaracje przez Internet złożyć mogą wszyscy podatnicy i płatnicy, którzy posiadają podpis elektroniczny. Wyróżnia się dwa główne sposoby składania zaświadczenia online:
– za pomocą formularzy interaktywnych
– przy użyciu specjalnych programów/aplikacji

Jak przejść proces składania dokumentów przez Internet? Wystarczy przygotować swoje dane i kwotę przychodu za rok poprzedzający ten, za który się rozliczasz. Następnie:

  • W przypadku portalu wypełniamy formularze i po złożeniu podpisu elektronicznego przesyłamy bezpośrednio do systemu.
  • Drugim sposobem jest skorzystanie z aplikacji udostępnionych przez producentów oprogramowania, które umożliwiają złożenie e-deklaracji bezpośrednio z systemu finansowo – księgowego.