Tag: pełna ksiegowość

 

Złożenie sprawozdania finansowego przez eKRS

Od pewnego czasu istnieje możliwość składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, czemu służy portal eKRS. Portal, o którym mowa został przystosowany do przyjmowania sprawozdań finansowych, które zostały sporządzone po 1 października 2018 roku w plikach oraz formatach wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Poniżej przedstawiamy kolejność kroków, jakie należy podjąć do złożenia sprawozdania finansowego.

1. Logowanie
Aby móc złożyć dokumenty przez portal, konieczne jest posiadanie w nim konta. Jeśli przedsiębiorca nie posiada jeszcze konta, może je utworzyć wchodząc do systemu „S24 – rejestracja spółki, inne wnioski” na stronie głównej portalu eKRS.

Posiadanie owego konta uprawnia do korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemów:
– „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski”,
– „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”.

2. Opracowanie oraz złożenie zgłoszeń
a) wyszukanie odpowiedniego podmiotu,
b) dołączenie dokumentów do wniosku,
c) uzupełnienie oświadczenia osoby składającej wniosek,
d) weryfikacja i podpisanie zgłoszenia,
e) wysłanie wniosku do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Spółki z rocznym stażem na sprzedaż

Kup stażową spółkę! Takie okazje zdarzają się naprawdę rzadko. Spółka istniejąca już rok, a nie posiadająca żadnej historii gospodarczej. Stworzona została, by pomóc przedsiębiorcom planującym w przyszłości starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, kredyt, bądź inne wsparcie finansowe. W jaki sposób może ona w tym pomóc? Otóż w momencie, gdy ktoś rozpatrywać będzie Twój wniosek o udzielenie przykładowo kredytu, przeanalizuje dogłębnie Twoją firmę. Jeśli więc zobaczy, że istnieje już od długiego czasu, a wciąż się nie zadłużyła i dobrze prosperuje, z pewnością chętniej przydzieli Ci kredyt.

Spółka stażowa jest to podmiot, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada komplet dokumentów oraz wszystkie numery: NIP, REGON, KRS, VAT. Umożliwia rozpoczęcie działalności w bardzo szybkim czasie, a produkty można sprzedawać od razu po podpisaniu umowy. Spółka stażowa w odróżnieniu od nowej, posiada już historię gospodarczą. Należy pamiętać, aby przed zakupem dokładnie sprawdzić firmę od której decydujemy się na zakup podmiotu.

Kupno spółki dodatkowo zapewnia szybki start. Szybki, bo ograniczający się nawet do 24 godzin. To ekspresowe tempo zawdzięczasz wcześniejszemu załatwieniu wszelkich formalności. Firma sprzedająca Ci spółkę zajęła się już sprawami urzędowymi, by oszczędzić Ci kłopotu oraz zapewnić szybki czas transakcji.

Jak widzisz, właścicielem biznesu możesz stać się nawet w jedną dobę. I to jakiego biznesu!

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Za niedługo ma zostać przyjęty projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który mówi o tym, że przepisy ustawy będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2019 roku zawieszenie stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
Powodem przedłużenia terminu zawieszenia jest nierozpoznanie skarg złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje Komisji Europejskiej dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej z 19 września 2016 r. (skarga z 30 listopada 2016 r., sygn. akt T-836/16) oraz z 30 czerwca 2017 r. (skarga z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt T-624/17), w których Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji KE.

Decyzja TSUE rozstrzygnie o możliwości pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej.

Nowelizacja Ministra Finansów mówi o kontynuacji zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej oraz by podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie byli zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej – do końca 2019 r.

Pełna księgowość

Pełna księgowość to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to również sposób na dokładne monitorowanie stanu majątku całego przedsiębiorstwa, również tego, który jest zawarty w jego wyposażeniu oraz towarze.

Księgowość pełna jest najdokładniejszym i jednym z najbardziej skomplikowanych systemem zapisu, który rejestruje każdy grosz przepływający przez przedsiębiorstwo. Z tego względu firmy, które prowadzą księgi rachunkowe w ten sposób, mają jasny obraz wszystkiego co się w nich dzieje.

Dzięki dokładności jaką gwarantuje pełna księgowość, właściciel może w odpowiedni sposób zaplanować optymalizację kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Kto jest zobligowany do prowadzenia tego typu rozliczeń?
spółki cywilne osób fizycznych
spółki jawne osób fizycznych
spółki partnerskie
osoby fizyczne

Istotną informacją w tej kwestii jest również fakt, że do prowadzenia pełnej księgowości są zobowiązane wszystkie podmioty gospodarcze, które w ubiegłym roku obrachunkowym osiągnęły zyski wyższe niż 1 200 000 euro, po przeliczeniu na walutę polską.

Kto zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości?

Księgowość jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdej obecnej firmy. Oprócz wykonywania swoich zasadniczych obowiązków, przedsiębiorcy muszą pamiętać o terminowym rozliczaniu swoich działań.

Nie jest to jednak zadaniem łatwym, stąd też często zdarza się, że obowiązki związane z księgowaniem zleca się specjalistom. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, określona jest forma księgowości. Jedną z nich, bardziej skomplikowaną, jest pełna księgowość. Kto więc zobligowany jest do zmagania się z tą księgowością? Głownie są to duże przedsiębiorstwa. Oprócz tego, obowiązkowo muszą zdecydować się na nią:

-osoby prawne np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłączeniem Skarbu państwa i NBP,
– inne spółki, których obrót netto z sprzedaży w okresie obrachunkowym przekracza 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską,
– jednostki budżetowe,
– oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
– jednostki działające w oparciu o prawo: bankowe, obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej, funduszach emerytalnych, gminy, powiaty.

Pełna księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, gdzie ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w przedsiębiorstwie. Dzięki konieczności księgowania każdej operacji, przedsiębiorca ma szeroki obraz na sytuację finansową swojej firmy.

Dowiedz się więcej na temat PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI

Jak wygląda bilans?

Bilans księgowy jest podstawowym dokumentem, jaki musi znaleźć się w każdym sprawozdaniu finansowym. Określa on stan majątku (aktywów) firmy oraz źródła jego finansowania (pasywa). Uznaje się go za prawidłowy, gdy wartości obu tych grup są sobie równe czyli się bilansują.

Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec – bilans zamknięcia okresu sprawozdawczego w podmiotach, które prowadzą pełną księgowość. Bilans powinien posiadać określone cechy:

  • rzetelność – prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym,
  • zupełność – obejmowanie danych dotyczących zdarzeń występujących w danym okresie,
  • sprawdzalność – możliwość porównania pozycji z bilansu ze źródłami, z których pochodzą,
  • ciągłość – bilans zamknięcia jednego okresu jest bilansem otwarcia kolejnego okresu,
  • przejrzystość – odpowiednia forma prezentacji bilansu.

Każdy bilans oprócz zestawienia aktywów i pasywów musi zawierać dane – dane firmy, dzień bilansowy, dzień sporządzenia, podpis sporządzającego oraz kierownika. 

Jak wiadomo, prawidłowe sporządzenie bilansu przedsiębiorstwa jest nie lada wyzwaniem, gdyż wiążę się z licznymi formalnościami oraz koniecznością bycia na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa w tej tematyce.

Jeśli zatem potrzebują Państwo porady, bądź pomocy w sporządzeniu owego dokumentu – zapraszamy do współpracy. Nasi eksperci szybko i sprawnie zajmą się sporządzeniem dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia kompletnego sprawozdania finansowego.

BILANS

 

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają możliwość wykorzystania ulg podatkowych jedynie w ograniczonym zakresie. Dużo zależy od formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej oraz innych uzyskiwanych dochodów.

Podatnik, który jest opodatkowany liniowo może odliczyć ulgi, jeśli osiąga inne, niezwiązane z działalnością gospodarczą, dochody opodatkowane skalą podatkową. Możliwość skorzystania z ulg podatkowych przysługuje również innym podatnikom, w zależności od wybranej metody rozliczania podatku (opodatkowania progresywnego według skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, według karty podatkowej).

Najpopularniejsze ulgi podatkowe:
– ulga na dzieci, która pozwala rodzicom lub opiekunom prawnym na odliczenie danej kwoty w skali roku na każde dziecko małoletnie, uczące się do 25 roku życia albo bez względu na wiek, jeśli otrzymało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– ulga na Internet, która pozwala odliczyć podatnikowi od dochodu wydatki faktycznie poniesione na Internet w miejscu zamieszkania,
– ulga rehabilitacyjna, która pozwala na odliczenie od dochodu poniesionych przez podatnika wydatków na cele rehabilitacyjna lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika lub osobę pozostającą na jego utrzymaniu,
– ulga na nowe technologie, która polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych z zakupem nowych technologii. „Nowe technologie” definiowane są jako wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

 

W ramach przypomnienia: akredytywa!

Co to jest VAT?

W ramach przypomnienia, odsyłamy Państwa do wpisu, który był poświęcony kasom fiskalnym!

______________________________________________________________________________

Zewsząd atakuje nas coraz to więcej nowinek dotyczących VAT-u, jednak ile tak naprawdę o nim wiemy?

Usystematyzujmy naszą wiedzę…
VAT, czyli podatek od towarów i usług to danina, która obowiązuje zarówno sprzedawców, jak i wszystkich konsumentów. Zaliczany jest do podatków pośrednich, ponieważ nie opłacamy go w Urzędzie Skarbowym, lecz podczas nabywania konkretnego towaru bądź też usługi.

Stawki podatku VAT:
– 23% stawka podstawowa,
– 8% stawka obniżona, na przykład na roboty budowlano-montażowe, konserwacyjne, niektóre usługi gastronomiczne,
– 5% stawka obniżona, na przykład na produkty rolne,
– 0% stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz ich eksportu.

Czynności opodatkowane:
– płatna forma dostawy towarów oraz usług na obszarze Polski,
– eksport i import towarów na terytorium naszego kraju,
– wewnątrzwspólnotowa dostawa, a także nabywanie towarów.

Jak się prowadzi pełną księgowość?

Księgowość można prowadzić w przedsiębiorstwach na kilka sposobów. Jednym z nich jest prowadzenie pełnej księgowości. Na czym ta forma polega?

Prowadzenie pełnej księgowości polega na dokonywaniu zapisów operacji gospodarczych na kontach księgi rachunkowej. Operacje gospodarcze zapisuje się na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych, służących pomocniczej ewidencji księgowej. Dodatkową ewidencję na kontach analitycznych prowadzi się dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozrachunków z pracownikami, operacji sprzedaży i zakupu oraz kosztów.

Oprócz kont ksiąg głównych i pomocniczych w skład księgi rachunkowej wchodzi dziennik księgowy. To w nim dokonuje się zapisów operacji gospodarczych, zawierających datę zdarzenia, dokument źródłowy oraz sposób ujęcia w księdze rachunkowej. Ostatnimi elementami księgi rachunkowej są zestawienia sald i obrotów kont księgowych oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie księgi rachunkowej rozpoczyna się od początku rozpoczęcia działalności oraz od rozpoczęcia się nowego roku obrotowego. Natomiast zamyka adekwatnie do tych zdarzeń – na koniec roku obrotowego oraz na dzień zakończenia działalności.

Jesteś zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości? – Powierz ją w ręce doświadczonego biura rachunkowego.

Jak uniknąć skreślenia z rejestru VAT?

Skreślenie z rejestru VAT ma dla przedsiębiorcy poważne konsekwencje. O tym jak można ich unikać napiszemy w dzisiejszym poście.

Wykreślenie z rejestru VAT następuje tylko w dwóch przypadkach, na mocy decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego. Przypadki te to:
– stwierdzenie przez urzędników, że firma nie istnieje,
– nieskładanie deklaracji podatkowych przez przedsiębiorcę oraz brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.

Jak uniknąć wykreślenia z rejestru VAT, niosącego dla firmy spore konsekwencje? Oto rozwiązania:
– składanie deklaracji podatkowych, również za okresy w których nie wystąpiły przychody,
– aktualizacja numeru telefonu w składanych deklaracjach podatkowych,
– aktualizacja w CEIDG/KRS adresu do korespondencji,
– sprawozdanie na platformie internetowej Ministerstwa Finansów czy dany podmiot znajduje się w rejestrze czynnych podatników VAT.