Tag: pełna księgowość Kraków

 

Spółki z rocznym stażem na sprzedaż

Kup stażową spółkę! Takie okazje zdarzają się naprawdę rzadko. Spółka istniejąca już rok, a nie posiadająca żadnej historii gospodarczej. Stworzona została, by pomóc przedsiębiorcom planującym w przyszłości starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, kredyt, bądź inne wsparcie finansowe. W jaki sposób może ona w tym pomóc? Otóż w momencie, gdy ktoś rozpatrywać będzie Twój wniosek o udzielenie przykładowo kredytu, przeanalizuje dogłębnie Twoją firmę. Jeśli więc zobaczy, że istnieje już od długiego czasu, a wciąż się nie zadłużyła i dobrze prosperuje, z pewnością chętniej przydzieli Ci kredyt.

Spółka stażowa jest to podmiot, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada komplet dokumentów oraz wszystkie numery: NIP, REGON, KRS, VAT. Umożliwia rozpoczęcie działalności w bardzo szybkim czasie, a produkty można sprzedawać od razu po podpisaniu umowy. Spółka stażowa w odróżnieniu od nowej, posiada już historię gospodarczą. Należy pamiętać, aby przed zakupem dokładnie sprawdzić firmę od której decydujemy się na zakup podmiotu.

Kupno spółki dodatkowo zapewnia szybki start. Szybki, bo ograniczający się nawet do 24 godzin. To ekspresowe tempo zawdzięczasz wcześniejszemu załatwieniu wszelkich formalności. Firma sprzedająca Ci spółkę zajęła się już sprawami urzędowymi, by oszczędzić Ci kłopotu oraz zapewnić szybki czas transakcji.

Jak widzisz, właścicielem biznesu możesz stać się nawet w jedną dobę. I to jakiego biznesu!

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdaniem z przepływów pieniężnych nazywamy rachunek, który informuje o przepływach środków pieniężnych mających miejsce w danym przedsiębiorstwie.
Uwzględnia on źródła oraz wykorzystanie przepływów pieniężnych oraz dostarcza danych na temat zachodzących w aktywach i pasywach wywołanych przepływami środków pieniężnych.

Dokument dostarcza informacji na temat:
– przepływów z działalności operacyjnej,
– przepływów z działalności inwestycyjnej,
– przepływów z działalności finansowej.

Istotną zaletą tego rodzaju sprawozdania jest to, że pozwala ocenić stopień płynności finansowej, zdolność do regulowania zobowiązań oraz skuteczność ściągania należności.
Rachunek przepływów pieniężnych stanowi jeden z elementów sprawozdania finansowego.

Czym jest i jak działa weksel?

Zapewne każdy z Państwa w swoim życiu spotkał się z pojęciem „weksel”, gdyż jest ono bardzo popularne i może występować w wielu dziedzinach naszego życia. Przejdźmy zatem do konkretów…

WEKSEL – papier wartościowy, który zobowiązuje jedną ze stron do uiszczenia określonej sumy wekslowej w określonym w nim terminie. W polskim prawie możemy rozróżnić dwa podziały weksli – ze względu na wierzyciela i ze względu na dłużnika.

W prawidłowo sporządzonym wekslu, powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– nagłówek „WEKSEL” w odpowiednim języku,
– polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej,
– dane osoby, która jest zobowiązana do opłacenia weksla,
– określenie miejsca oraz terminu płatności,
– dane osoby, dla której należy uiścić płatność,
– dane osoby, na której polecenie musi być dokonana płatność,
– data oraz miejsce sporządzenia weksla,
– podpis osoby wystawiającej weksel.

Do funkcji, jakie spełnia weksel, możemy zaliczyć:
– płatnicza,
– zabezpieczająca,
– obiegowa.

 

W ramach przypomnienia: USŁUGA OUTSOURCINGU KSIĘGOWEGO!

Usługa outsourcingu księgowego

Outsourcing księgowy to nic innego, jak przekazanie firmowej księgowości na ręce podmiotu zewnętrznego. Opcja ta staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej popularna i korzysta z niej coraz więcej przedsiębiorców.

Sprawdźmy dlaczego to rozwiązanie cieszy się taką popularnością!

1. Koszty związane z tradycyjną rejestracją znacznie przewyższają koszty, które wiążą się z outsourcingiem księgowym. Wiążę się to z tym, że przedsiębiorca otrzymuje pomoc ekspertów bez konieczności zatrudniania pracowników do poszczególnych zadań oraz wyposażenia ich miejsc pracy w odpowiedni sprzęt oraz akcesoria biurowe.

2. Outsourcing księgowy pozwala przedsiębiorcy na bieżąco kontrolować prowadzoną działalność.

3. Opcja outsourcingu księgowego daje przedsiębiorcy gwarancję, iż świadczone dla niego usługi mają nie tylko poparcie prawne, ale również są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Doświadczenie oferowane przez naszych ekspertów bardzo często pozwala uchronić przedsiębiorce przed ryzykownymi działaniami, które mogą zagrozić przedsiębiorstwu.

4. Za wszelkiego rodzaju błędy popełnione przy prowadzeniu firmowej księgowości, odpowiedzialność ponosi biuro rachunkowe, które świadczy usługi outsourcingowe.

5. Korzystanie z outsourcingu księgowego daje przedsiębiorcy możliwość skoncentrowania swojej uwagi na prowadzeniu działań, mających wpływ na rozwój prowadzonej działalności.

Ryczałt ewidencjonowany – wady i zalety

Jak zapewne wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, ryczałt ewidencjonowany jest jedną z trzech form prowadzenia księgowości uproszczonej. Niestety możliwość rozliczania się na jej zasadach przysługuje jedynie pracownikom, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 250 000 euro.

Głównym celem tego artykułu jest ukazanie wad oraz zalet wiążących się z ryczałtem ewidencjonowanym. Tak więc przejdźmy do ich omówienia.

Zaletami ryczałtu ewidencjonowanego jest:
– mała ilość dokumentacji podatkowej,
– możliwość kwartalnego rozliczania się,
– naliczanie podatku od osiągniętych przychodów,
– możliwość odliczenia poniesionej straty,
– możliwość korzystania z ulg,
– brak obowiązku comiesięcznego składania deklaracji,
– możliwość ubiegania się o kredyt podatkowy.

Z kolei do wad ryczałtu ewidencjonowanego zaliczamy:
– obowiązkowe sporządzanie spisu z natury,
– brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów,
– brak możliwości rozliczenia się razem z małżonkiem.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną!

Księgowość spółki z o.o.

Wielu początkujących przedsiębiorców w celu poprowadzenia własnej firmy wybiera spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpływa na to przede wszystkim prosty i stosunkowo tani proces jej rejestracji. Spółkę tą można zarejestrować przez Internet, dzięki aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tym sposobem otwieranie firmy nie zajmuje więcej niż jednego dnia. Dodatkowym atutem jest niewielki kapitał zakładowy, a także ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Niestety część przedsiębiorców, którzy zdecydowali się otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie przeanalizowali jej obowiązków księgowych. Spółka z o.o. wymaga prowadzenia księgowości pełnej, która z kolei wiąże się z koniecznością skorzystania z usług wykwalifikowanych jednostek. Outsourcing księgowy niestety jest związany z dodatkowymi, niemałymi kosztami, które znacząco obciążają budżet zwłaszcza początkującej firmy.

Decydując się na otworzenie własnej firmy warto przeanalizować otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, której prowadzenie jest znacznie tańsze, umożliwiając tym samym jej przekształcenie w spółkę z o.o. w późniejszym czasie.

Forma przebitkowa

Forma przebitkowa to jedna z ręcznych technik prowadzenia rozliczeń księgowych. Mimo tego, że jest ona przydzielona do kategorii technik ręcznych, możemy jej dokonywać również maszynowo z zastosowaniem maszyn księgujących. Jedną z cech formy przebitkowej jest zastąpienie zwartych ksiąg luźnymi kartami kontowymi, które tworzą kartoteki. W zależności od potrzeb, liczba wprowadzanych przez nas kont może być dowolna. W tej formie prowadzenia rozliczeń księgowych możliwy jest swobodny podział pracy. Forma ta swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu sposobowi księgowania – przez kalkę, czyli przebijając zapis na drugą kartkę. Na kartach kontowych jest dokonywany zapis oryginalny (systematyczny), natomiast przez kalkę na dzienniku dokonuje się zapisu skopiowanego, przebitkowego.

Zalety formy przebitkowej to:
– małe ryzyko popełnienia błędu,
– możliwość stosowania dużej ilości kont,
– duże możliwości przy podziale pracy.

Kilka pojęć księgowych

Prowadzenie księgowości wymaga znajomości wielu przepisów i pojęć księgowych. W dzisiejszym poście kilka podstawowych pojęć księgowych, takich jak: konto księgowe, operacja gospodarcza, dokument księgowy.

Konto księgowe – to narzędzie, które służy do księgowania operacji, dotyczących danego składnika majątku lub kapitałów czy wyniku finansowego jednostki. Każde z nich składa się z dwóch stron – debetowej (po lewo) oraz kredytowej (po prawo). W zależności od rodzaju operacji jaką księguje się na danym koncie księgowym zapisuje się ją po jednej stronie jednego konta, a po drugiej stronie na kolejnym koncie.

Operacja gospodarcza – to kolejne ważne pojęcie księgowe. Operacja gospodarcza jest zdarzeniem, które miało wpływ na zmianę stanu majątku, kapitału lub wyniku finansowego jednostki. Każda taka operacja oprócz tego, że podlega ewidencji musi zostać potwierdzona dowodem księgowym.

Dokument księgowy – to kolejne ważne pojęcie księgowe. Stanowi potwierdzenie zaistniałej operacji gospodarczej, dlatego dowód księgowy powinien zawierać pewne ściśle narzucone informacje:
– określenie rodzaju i numer identyfikacyjny,
– określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
– opis operacji gospodarczej i jej wartość,
– datę dokonania operacji oraz wystawienia dowodu,
– podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto środki,
– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), a także podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Księgowość – samodzielna czy outsourcing?

Prowadzenie księgowości jest koszmarem niejednego biznesmena. Liczne formalności, olbrzymia ilość dokumentów, rozliczeń, a przy tym wszystkim ogromna ewentualność popełnienia pomyłki, która niewątpliwie zostanie zauważona przez instytucje rządowe i ukarana, najprawdopodobniej niemałą grzywną, mogą przerazić.

Z tego powodu wielu przedsiębiorców decyduje się zlecić opiekę nad tymi zabiegami firmom z zewnątrz, posiadającym spore doświadczenie w tego typu działaniach. Ponadto podmioty te bezustannie obserwują zmiany w polskim prawie, gwarantując naszym „papierkom” poprawność. Dodatkowo posiadają one także specjalistyczną polisę, w ramach której można ubiegać się o odszkodowanie w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Na luksus korzystania z usług tych jednostek nie mogą pozwolić sobie jednak wszystkie przedsiębiorstwa. Początkujący właściciel niewielkiego przedsięwzięcia prawdopodobnie nie będzie posiadał wystarczających funduszy na powierzenie własnych dokumentów profesjonalnemu księgowemu.

Jednak bez obaw. Formalności związane z prowadzeniem niewielkiego przedsiębiorstwa są nieduże i doskonale poradzi sobie z nią indywidualna jednostka. Ponadto w sieci istnieje mnóstwo specjalistycznych programów, które samodzielnie dokonują niezbędnych księgowości i obliczeń, wystarczy jedynie wprowadzić niezbędne dane. Dodatkowo na rynku istnieje mnóstwo firm oferujących tanie porady księgowe

Podstawowe wady i zalety metod księgowości

Każde przedsiębiorstwo niezależnie od formy prawnej, obrotów czy wielkości, zobowiązane jest do prowadzenia rachunkowości. Jednak to jaką metodą będzie to wykonywane, zależy od wymienionych wcześniej czynników.

Powszechnie uważa się, że pełna księgowość to najgorszy sposób prowadzenia księgowości. Oczywiście nie do końca jest to słuszne stwierdzenie, ponieważ każda forma księgowości ma zarówno swoje wady, jak i zalety.

Zaczynając rozważanie zalet i wad poszczególnych metod księgowości, rozpocznijmy od tej cieszącej się dużą popularnością, czyli uproszczonej. Choć jej prowadzenie jest proste i tanie, nie zawsze jest w stanie dokładnie odzwierciedlić stan finansowy jednostki, a dodatkowo istnieje dużo ograniczeń co do jej stosowania.

Natomiast przyznać trzeba, że pełna rachunkowość to wyjątkowo trudna metoda prowadzenia księgowości. Jednak pozwala dokładnie kontrolować stan finansowy jednostki i dostosowywać narzędzia rachunkowości do specyfiki firmy. Jej prowadzenie wiąże się z wyższymi kosztami, jednak dzięki zleceniu tej czynności biuru rachunkowemu, można dużo zaoszczędzić.