Tag: JPK_VAT

 

JPK_VDEK

Ministerstwo Finansów zapowiada wdrożenie nowych rozwiązań, mających na celu uproszczenie systemu podatkowego w naszym kraju. Pierwszym etapem ma być wprowadzenie JPK_VDEK.

Aktualnie czynny podatnik VAT-u zobowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT.
Jednolity Plik Kontrolny z zakresu podatku VAT co prawda posiada dane dotyczące transakcji zawierających kwoty należne i naliczone, jednakże nie może zastąpić deklaracji VAT i VAT-7.

Wprowadzenie JPK_VDEK ma na celu połączenie pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, a więc poszerzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego o informacje o wnioskowanej wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu oraz kwot do przeniesienia na miesiąc następny.

Zasadniczym zadaniem JPK_VDEK będzie określenie podstawy do rozliczeniu podatku oraz dostarczenie organom podatkowym danych znajdujących się w rejestrze VAT celem weryfikacji wszelkich nieprawidłowości. Dzięki temu zmniejszona zostanie liczba informacji o VAT, które napływają do organów podatkowych.

Niezgodność w JPK_VAT

Wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT-u zobowiązani są do comiesięcznego wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną. Co jednak w przypadku, gdy wystąpią rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w pliku JPK, a deklaracją VAT?

W takiej sytuacji podatnicy otrzymają powiadomienie o niezgodności. Najczęstsze błędy w JPK dotyczą:
– rozbieżności w informacjach w JPK_VAT, a deklaracją podatkową,
– rozbieżności dotyczących kwot transakcji w przesłanych przez kontrahentów transakcjach,
– wykazania w JPK_VAT transakcji z kontrahentami, którzy nie dysponują tytułem czynnego podatnika VAT.

Zawiadomienie o niezgodności urząd wyśle e-mailem z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl, wiadomością sms bądź Pocztą Polską na adres podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym na druku VAT-R.

Otrzymując powiadomienie o niezgodności w JPK_VAT przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia korekty danego pliku. W pierwszej kolejności warto jednak zwrócić się do urzędu, gdzie wyjaśnimy powstałe rozbieżności.