Tag: faktura korygująca

 

Korekta faktury

Korekta faktury sporządzana jest za pomocą faktury korygującej. Wystawiana jest w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do poprzednio wystawionej faktury.

Faktura korygująca powinna zostać wystawiona, jeżeli wystąpiło takie zdarzenie jak m.in.:
– udzielenie obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
– udzielenie opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
– dokonanie zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
– dokonanie zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
– podwyższenie ceny lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Szczególnie należy przypomnieć o obowiązku zaznaczenia na wystawianym dokumencie:
zwrotu „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”;
numeru kolejnego oraz daty wystawienia;
informacji wyjaśniających dlaczego faktura została wystawiona;
nazwę towaru lub usługi objętych korektą;

Istotnie należy zaznaczyć, że w przypadku zmniejszenia przez fakturę korygująca podstawy opodatkowania wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej (np. w postaci przesłanie odręcznie podpisanej faktury korygującej).

Faktura korygująca, a nota korygująca

Błędy zawarte na fakturze należy skorygować. W tym celu wystawia się 2 dokumenty, które niestety często są ze sobą mylone są to faktura korygująca oraz nota korygująca.

Faktura korygująca dane formalne wystawiana jest przez przez sprzedawcę w przypadku błędów w danych formalnych a więc w numerze NIP, adresie danych osobowych itd. Dokumentu tego się nie księguje, a jedynie podpisuje do faktury pierwotnej.

Faktura korygująca pozycje faktury sprzedawca wystawia gdy błąd dotyczy stawki VAT, ceny itd.

Nota korygująca nie musi być zaksięgowana, gdyż dotyczy wyłącznie błędów formalnych na wystawionej fakturze pierwotnej. Wystarczy ją podpisać i podpiąć pod nieprawidłową fakturę.

Tak więc drobne błędy na fakturze można zmienić zarówno przy pomocy faktury korygującej, jak i noty korygującej wystawionej przez nabywcę. W przypadku noty przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że nie można nią całkowicie zmienić podmiotu.