Tag: biuro rachunkowe

 

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Powierzenie swojej rachunkowości firmie zewnętrznej to bardzo roztropne posunięcie. Co jednak w sytuacji, gdy księgowi popełnią ryzykowny błąd? Kto wówczas poniesie odpowiedzialność karno-finansową?

Stopień zaawansowania firmowych rozliczeń sprawia, że błędy mogą pojawić się w nawet najbardziej profesjonalnych biurach rachunkowych. W takiej sytuacji niestety odpowiedzialność spocznie na przedsiębiorcy, ponieważ niezlanie od tego kto wykonuje za niego rozliczenia on jest za nie odpowiedzialny i to on musi płacić kary finansowe.

Nie znaczy to jednak, że biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoją działalność.  Przedsiębiorca ma prawo by dochodzić swoich praw u źródła problemu. Z tego względu zarejestrowane biura rachunkowe muszą posiadać polisę ubezpieczeniową OC, która obejmuje odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację. Lepsze biura posiadają także pakiet poszerzony o odpowiedzialność kadrowo-płacową. Dzięki tym ubezpieczeniom przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie.

Korzystanie z usług biura rachunkowego może znacznie usprawnić funkcjonowanie firmy. Bardzo ważne jest jednak zwrócenie się do profesjonalistów, którzy poprowadzą Twoje dokumenty rzetelnie i zagwarantują Ci pełne bezpieczeństwo.

Nowe obowiązki biur rachunkowych

Podmioty, które prowadzą działalność z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązani są do wykonywania obowiązków na podstawy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Po uchwaleniu nowej ustawy obowiązki będą musiały wykonywać w sposób ściśle wskazany. W przeciwnym razie zostaną ukarani administracyjną karą pieniężną dochodzącą nawet do 1 000 000 euro oraz kara pozbawienia wolności do lat 3.

Nowa ustawa nie zawiera żadnych przepisów przejściowych, które uprawniałyby biura rachunkowe do stosowania procedur wewnętrznych, które zostały przyjęte na podstawie poprzedniej ustawy. Znaczy to tyle, że biura powinny opracować oraz przyjąć do zastosowania nowe procedury wewnętrzne przygotowane na podstawie najnowszych regulacji ustawowych.

Co to jest outsourcing księgowy?

Wśród przedsiębiorców bardzo często mówi się o outsourcingu, jednak czym on tak naprawdę jest i skąd jego popularność?

Outsourcing księgowy to proces polegający na zleceniu prowadzenia księgowości danej firmy podmiotom z zewnątrz, najczęściej biuru rachunkowemu.
Biorąc pod uwagę, że prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, a także że wymaga ono olbrzymich umiejętności oraz precyzji, gdyż za każdy, nawet najdrobniejszy błąd zostaniemy pociągnięci do poważnych konsekwencji prawnych nie trudno domyślić się, dlaczego przedsiębiorcy tak często decydują się na outsourcing.

Korzystanie z usług profesjonalnej jednostki zapewnia naszym rozliczeniom poprawność. Pozwala ono również zaoszczędzić nam sporą ilość czasu, którą zapewne musielibyśmy spędzić na próbie sporządzenia odpowiednich sprawozdań itd.
Dodatkowo w razie jakiegokolwiek uchybienia ze strony biura zostanie przydzielona nam rekompensata.