Autor: admin

 

Co warto wiedzieć o JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to księgi oraz dokumenty prowadzone przy pomocy programów komputerowych w odpowiednim formacie, które przekazuje się na żądanie organu podatkowego.

Głównym celem, który przyświecał wprowadzeniu JPK było umożliwienie podatnikom przekazywania informacji urzędom w formie elektronicznej, co pozwala m.in. skrócić czas wykonywanych czynności, zmniejsza uciążliwość urzędów i kolejek, co docelowo pozwala ograniczyć koszty oraz ułatwić namierzanie tzw. pustych faktur.

Podatnik sporządzając elektroniczne dokumenty m.in. ma możliwość dostępu do danych w formacie, który daje możliwość dokonywania szybkiej analizy, a także ułatwia tworzenie skomplikowanych dokumentów.

Zgodnie z Ordynacją Podatkową, JPK składa się z siedmiu struktur, które posiadają niezbędne informacje odnośnie poszczególnych danych takich, jak faktury, wyciągi bankowe, ewidencje przychodów czy KPiR.

Obowiązkowe sporządzanie owej formy dokumentów księgowych w sposób bezbłędny i rzetelny spoczywa na mikro przedsiębiorcach. W przeciwnym razem mogą pojawić się poważne konsekwencje, którymi mogą być np. kary finansowe przyznane przez Urząd Skarbowy.

W razie pytań, bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Księgowość dla branży informatycznej

Na rynku powstaje coraz więcej przedsiębiorstw świadczących usługi informatyczne. Często zdarza się, że specjaliści IT chcą korzystać z rozwiązań, które usprawnią ich pracę oraz ograniczoną formalności do minimum.

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wywiązywania się z obowiązków wynikających z konieczności prowadzenia księgowości.
Osoby z branży IT często korzystają z księgowości prowadzonej w sposób zdalny. Dlaczego?

Księgowość zdalna związana jest z wieloma korzyściami, które znacznie ułatwiają prowadzenie biznesu. Ten sposób prowadzenia księgowości pozwala sprawować pełną kontrolę nad prowadzonym przedsiębiorstwem. Właściciel ma stały dostęp do dokumentów firmy oraz może podejmować decyzje w oparciu o solidnie sporządzone raporty oraz sprawozdania.
Osoby korzystające z księgowości zdalnej mogą znacznie zaoszczędzić środki, które przy zatrudnieniu księgowej w biurze, musieliby przeznaczyć na wyposażenie jej stanowiska pracy.

Z księgowości zdalnej korzystają najczęściej:
– programiści
– front-end developerzy
– specjaliści ds. baz danych
– Project Managerowie IT

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja to systematyczne odpisywanie umówionej kwoty w koszta firmy, aż do całkowitego zużycia określonego środka trwałego. Dokonywanie zapisów w zakresie podatkowym może być dla podatnika bardzo opłacalną formą oszczędzania pieniędzy.

Wyróżnić można trzy metody, w jakich przedsiębiorca dokonywać będzie ewidencji – liniową, degresywną lub naturalną.

 • W pierwszym przypadku podatnik zakłada, że zużywanie się środka trwałego będzie równomierne przez cały okres jego odczytywania, więc wówczas odpisu ustalane są zgodnie ze stawkami, jakie zawarte są w załączniku ustawy o PIT oraz CIT. Przedsiębiorca, aby wyliczyć koszt amortyzacji ma wartość danego przedmiotu pomnożyć przez ustaloną procentową stawkę – otrzymany wynik wynosi roczną kwotę.
 • Metoda liniowa indywidualna jest korzystnym rozwiązaniem, w przypadku kiedy nabyte środki są używane lub ulepszone, a w takiej sytuacji poszczególne kategorie przedmiotu posiadają minimalne okresy amortyzacji. Zaliczyć można klasyfikację z podziałem na grupy po 24,36 lub 60 miesięcy, 30 miesięcy dla środków transportu oraz 10 lub 40 lat dla budynków niemieszkalnych.
 • Ostatnim rozwiązaniem jest sposób oparty na metodzie degresywnej – środki trwałe muszą być maszynami i urządzeniami, które przypisane są do określonej kategorii. Ten sposób ewidencji jest często wybierany przez podatników, ponieważ wartość amortyzacji zmienia się ze względu na spadek wydajności środka trwałego wraz z czasem jego użytkowania.

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania dochodu przedsiębiorcy. Podatnik w tym przypadku podlega stawce 19%, która obejmuje dochody firmy.

Z takiej formy obliczania należności finansowych skorzystać mogą podmioty, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Szczególnie taki sposób ewidencji opłaca się przedsiębiorcom, których roczny dochód nie jest niższy niż 100 tysięcy złotych, nie dokonuje się rozliczenia dochodu z współmałżonkiem oraz nie korzysta z ulg np. prorodzinnej.

Czynny podatnik, który chce skorzystać z takiej formy opodatkowania powinien rozważyć przede wszystkim sytuację rodzinną oraz materialną. Jeżeli przedsiębiorstwo osiąga wysokie dochody z działalności i dodatkowo nie przysługują mu ulgi do odliczenia podatku, to podatek liniowy może być bardzo opłacalny. W przeciwnym razie bardziej polecanym sposobem obliczania podatków może być rozliczanie się na zasadach ogólnych.

Do zalet podatku liniowego zaliczyć można stałą stawkę, łatwość wyliczenia oraz brak konieczności opłacania należności finansowej w sytuacji, gdy jednostka gospodarcza nie osiąga przychodu.

Spółki z rocznym stażem na sprzedaż

Kup stażową spółkę! Takie okazje zdarzają się naprawdę rzadko. Spółka istniejąca już rok, a nie posiadająca żadnej historii gospodarczej. Stworzona została, by pomóc przedsiębiorcom planującym w przyszłości starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, kredyt, bądź inne wsparcie finansowe. W jaki sposób może ona w tym pomóc? Otóż w momencie, gdy ktoś rozpatrywać będzie Twój wniosek o udzielenie przykładowo kredytu, przeanalizuje dogłębnie Twoją firmę. Jeśli więc zobaczy, że istnieje już od długiego czasu, a wciąż się nie zadłużyła i dobrze prosperuje, z pewnością chętniej przydzieli Ci kredyt.

Spółka stażowa jest to podmiot, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada komplet dokumentów oraz wszystkie numery: NIP, REGON, KRS, VAT. Umożliwia rozpoczęcie działalności w bardzo szybkim czasie, a produkty można sprzedawać od razu po podpisaniu umowy. Spółka stażowa w odróżnieniu od nowej, posiada już historię gospodarczą. Należy pamiętać, aby przed zakupem dokładnie sprawdzić firmę od której decydujemy się na zakup podmiotu.

Kupno spółki dodatkowo zapewnia szybki start. Szybki, bo ograniczający się nawet do 24 godzin. To ekspresowe tempo zawdzięczasz wcześniejszemu załatwieniu wszelkich formalności. Firma sprzedająca Ci spółkę zajęła się już sprawami urzędowymi, by oszczędzić Ci kłopotu oraz zapewnić szybki czas transakcji.

Jak widzisz, właścicielem biznesu możesz stać się nawet w jedną dobę. I to jakiego biznesu!

Kontrola skarbowa

Hasło “kontrola skarbowa” niemal u każdego przedsiębiorcy wywołuje szereg negatywnych emocji. Celem kontroli skarbowej nie jest jednak zdenerwowanie przedsiębiorcy. Jej głównym zadaniem jest sprawdzenie czy oby na pewno wywiązuje się on ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Każda kontrola skarbowa musi zostać zapowiedziana co najmniej 7 dni wcześniej. Nie musisz zatem obawiać się, że zostaniesz zaskoczony. W zawiadomieniu o wszczęciu kontroli urząd poda dokładny termin kontroli oraz jej zakres.

Czas przed kontrolą warto dobrze spożytkować i odpowiednio się do niej przygotować. Warto skompletować i zweryfikować dokumenty z obszaru kontroli oraz poprawić ewentualne błędy, ponieważ w trakcie kontroli nie będziemy mogli wprowadzać żadnych korekt.

Przedsiębiorca po otrzymaniu informacji o kontroli skarbowej powinien powiadomić o niej swoich podwładnych, którzy zajmują się kwestiami finansowo-księgowymi. Należy bowiem podkreślić, że prócz kontroli dokumentacji kontrolerzy mogą zadawać szereg pytań z zakresu badanego obszaru.

Dlaczego warto korzystać z księgowości online?

Prowadzenie księgowości online może być niezwykle przydatne. Czasy, w których wszystko byliśmy zmuszeni robić ręcznie już dawno minęły. Prowadząc dokumentację za pomocą specjalistycznych programów możesz zyskać, między innymi:

 • czas,
 • automatyczne obliczania,
 • komfort.

Wszystkie te czynniki są ze sobą powiązane, ponieważ jeśli system wykonuje za nas obliczenia, nam pozostaje już tylko sprawdzenie ich, co wiąże się ze znaczną oszczędnością czasu i komfortem działania.

Księgowość online jest również przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie chcą prowadzić swoją dokumentację księgową.

Fakt, że coraz częściej korzystamy z możliwości dostępnych online, ma wiele zalet. Oszczędzamy w ten sposób nie tylko czas, ale także papier. Państwowe urzędy i instytucje również wychodzą naprzeciw nowym rozwiązaniom i udostępniają opcję rozliczenia podatku, czy złożenia deklaracji przez Internet.

Ponadto w niektórych przypadkach cyfryzacja stała się już dla nas obowiązkowa jak np. w przypadku JPK – objęci obowiązkiem jego przesyłania muszą dostarczyć go w odpowiedniej strukturze i mogą uczynić to wyłącznie za pośrednictwem sieci.

Zmiana formy opodatkowania firmy

Podczas zakładania działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany do wybrania formy opodatkowania jej dochodu. Do wyboru ma następujące warianty:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych,
– podatek liniowy,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
karta podatkowa.

Mimo dokonania wyboru podczas rozpoczynania aktywności na rynku nie ma żadnych przeciwwskazań, aby przedsiębiorca mógł zmienić wybraną przez siebie formę opodatkowania.

W przypadku karty podatkowej zmiana formy opodatkowania powinna nastąpić do 20. stycznia kolejnego roku obrotowego. Dotyczy to zarówno zmiany innej formy opodatkowania na kartę podatkową.

W przypadku pozostałych form opodatkowania zmiany można dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód.

Zmiany formy opodatkowania dokonuje się na formularzu CEIDG-1. Dokument ten można złożyć bezpośrednio w urzędzie miasta bądź gminy, wysłać pocztą bądź przekazać drogą elektroniczną. W przypadku przedsiębiorców rezygnujących z karty podatkowej bądź decydujących się na zmianę na tę formę opodatkowania niezbędne jest dołączenie do wniosku PIT-16.

Kontrola w firmie

Zgodnie z przepisami kontrola w firmie musi być wcześniej zapowiedziana. Wyjątki stanowią tutaj sytuację, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez pracodawcę przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu. Przedsiębiorca ma więc czas na sprawdzenie dokumentów i naniesienie ewentualnych poprawek.

Nie tylko pracodawca ma obowiązek przygotować się do kontroli. Organ kontrolny również musi przestrzegać procedur przede wszystkim związanych ze sporządzeniem w dwóch egzemplarzach protokołu kontroli zawierającego:

 • opis czynności odnoszących się do przedmiotu kontroli,
 • dane osób przeprowadzających kontrolę,
 • datę oraz miejsce kontroli,
 • informację dotyczące przeprowadzanych w trakcie kontroli czynności oraz ustalenia końcowe,
 • ocenę sprawy.

Przedsiębiorca dysponuje prawem odwołania się do decyzji organu podatkowego – może złożyć wyjaśnienia budzące wątpliwości lub dokonać korekty zeznania podatkowego, które zostało przez organ zakwestionowane. Na te czynności ma dwa tygodnie od momentu otrzymania protokołu z przeprowadzonej kontroli urzędników.

W odwołaniu warto zawrzeć wszystkie informację, gdyż w przypadku wszycia postępowania wyjaśniającego przez organ podatkowej protokół kontrolny jest podstawowym narzędziem dowodowym. Przepisy podatkowe w odniesieniu do pisma odwoławczego nie definiują jednak formy w jakiej ma zostać ono złożone.

Otrzymując od właściciela firmy pismo kwestionujące organ ma dwa tygodnie na odniesienie się do sprawy. Musi on podać sposób jej załatwienia wraz z wyjaśnieniem kwestii do których w protokole nie odniósł się wcześniej w sposób zrozumiały dla osoby kontrolowanej wraz z prawnym i faktycznym uzasadnieniem.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Powierzenie swojej rachunkowości firmie zewnętrznej to bardzo roztropne posunięcie. Co jednak w sytuacji, gdy księgowi popełnią ryzykowny błąd? Kto wówczas poniesie odpowiedzialność karno-finansową?

Stopień zaawansowania firmowych rozliczeń sprawia, że błędy mogą pojawić się w nawet najbardziej profesjonalnych biurach rachunkowych. W takiej sytuacji niestety odpowiedzialność spocznie na przedsiębiorcy, ponieważ niezlanie od tego kto wykonuje za niego rozliczenia on jest za nie odpowiedzialny i to on musi płacić kary finansowe.

Nie znaczy to jednak, że biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoją działalność.  Przedsiębiorca ma prawo by dochodzić swoich praw u źródła problemu. Z tego względu zarejestrowane biura rachunkowe muszą posiadać polisę ubezpieczeniową OC, która obejmuje odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację. Lepsze biura posiadają także pakiet poszerzony o odpowiedzialność kadrowo-płacową. Dzięki tym ubezpieczeniom przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie.

Korzystanie z usług biura rachunkowego może znacznie usprawnić funkcjonowanie firmy. Bardzo ważne jest jednak zwrócenie się do profesjonalistów, którzy poprowadzą Twoje dokumenty rzetelnie i zagwarantują Ci pełne bezpieczeństwo.